Sen serifas

Tamén chamadas de pau seco, estas tipografías caracterízanse pola ausencia de remates nos extremos. Apareceron en Inglaterra durante a primeira metade do século XIX para uso en impresos comerciais como carteis ou etiquetas


Cadradas

Distínguense polas súas formas e proporcións baseadas no cadrado. Algunhas delas levadas ata tal extremo que nin sequera posúen formas curvas e outras manteñen esas características xeométricas combinadas con formas máis humanas.


Grotescas

Chamadas "Gothic" en Estados Unidos, foron as primeiras tipografías sen serifa que datan do século XIX. O ollal da "g" e a existencia dalgún contraste entre paos son as características máis salientables.


Humanísticas

Están baseadas nas proporcións das inscricións romanas maiúsculas e na escritura manual de caixa baixa dos humanistas renacentistas. Os grosores dos trazos non son uniformes e presentan unha certa modulación.


Neogrotescas

Similares ás grotescas pero cun deseño máis refinado. A súa construcción obedece a unha estudiada estructura. Os contrastes están menos marcados e a letra 'g' non ten ollal senón unha simple cola.


Neohumanísticas

Aparecidas na década de 1990, son tipografías creadas con gran rigor funcional, moi lexibles e flexibles. O deseño da Meta a mans de Erik Spiekermann foi clave para o nacemento deste novo estilo. Son apropiadas para proxectos sofisticados como identidades corporativas ou sinalización. A súa estética tende cara a neutralidade pero con proporcións clásicas.


Sinalética

Son tipografías especiais creadas para facilitar a lexibilidade incluso nas situacións máis desfavorables. As súas formas adoitan ser bastante neutrais, con trazos abertos e sinxelos. O seu deseño responde a necesidades moi específicas como a sinalización de estradas, aeroportos ou outros lugares onde a información debe ser moi accesible.


Xeométricas

Nacen en 1920, consecuencia das vangardas e a Bauhaus. Construídas a partir de liñas rectas e figuras xeométricas como o circulo e o cadrado, son minimalistas, sen modulación nin variacións dos grosores dos paos.


Creative Commons License
Esta obra está baixo unha licenza Recoñecemento 2.5 España de Creative Commons.
Páxina web creada por Oscar Otero (oom!)