Decorativas

Son aquelas tipografías que comparten o estilo propio dunha época ou lugar. Debido á súas formas tan características e a súa personalidade definida e concreta, son apropiadas para dar un carácter histórico ou cultural a un deseño.


Alfabetos simplificados

Durante o século XX houbo varias propostas para lograr un alfabeto universal baseado na forma máis pura da letra, sen adornos e onde non houbese distinción entre maiúsculas e minúsculas co fin de lograr a máxima funcionalidade.


Art Decó

Naceu en 1925 en Francia e estendeuse por Estados Unidos ata finais dos anos 30. Usaba formas xeométricas básicas combinando o cubismo co art noveau. Son deseños moi decorados e pouco utilizables agás para fins publicitarios.


Art Noveau

Estilo sinuoso e ornamentado con motivos naturais que se estendeu en Europa do 1895 ata 1910 aproximadamente. Tamén é coñecido en España como Modernismo, Sezession en Austria, Jugendstil en Alemaña ou Stile Floreale en Italia.


Dadaístas

O movemento tipográfico dadaísta iniciouse en Europa en 1916. O seu lema era "O mundo e a imaxe son unha soa cousa". Esta vangarda caracterízase polo colaxe e a combinación provocativa e deliberadamente ilóxica de diferentes tipografías.


Letra galega

Orixinaria do estilo uncial, a tipografía galega está baseada na letra do reino de Gallaecia. Perdurou ao longo dos séculos gravada en pedra en igrexas, catedrais ou mosteiros. Posúe unha xeometría e formas moi características.


Letra vasca

A súa orixe sitúase nas inscricións realizadas en diferentes lápidas funerarias de pedra. Posúe unhas formas e trazos moi característicos e máis ou menos persistentes nos que se sustenta gran parte da identidade e o estilo visual do País Vasco.


Madeira

Tamén chamadas Woodtype, teñen a súa orixe nos tipos de madeira creados durante o século XIX e que resultaban máis baratas e duradeiras que os tipos de metal, aínda que a súa calidade era menor. Caracterízanse polos trazos e ornamentación grotesc


Plantillas

Estas tipografías, tamén coñecidas como Stencil, caracterízanse polas súas letras divididas en varias partes, facilitando así o poder recortalas manténdose enteiras. Desta maneira pódense crear plantillas para reproducilas noutras superficies


Urbanas

Son tipografías que están asociadas con algunha cultura ou subcultura de orixe urbano como pode ser o Punk ou o Hip Hop, identificativas dalgunha banda urbana ou calquera outro ámbito social.


Creative Commons License
Esta obra está baixo unha licenza Recoñecemento 2.5 España de Creative Commons.
Páxina web creada por Oscar Otero (oom!)